Ajandam sürekli güncellenmekle beraber zaman zaman boş görünen alanlar dolu olabilir.
Eğer bir toplantı veya etkinlik ayarlamaya çalışıyorsak mutlaka öncesinde görüşelim.