Ajandam sürekli güncellenmekle beraber zaman zaman bazı boşlukları doldurmayı da unutabiliyorum.
Eğer bir toplantı veya etkinlik ayarlamaya çalışıyorsak birlikte bir güncelleme yapabiliriz.